Per 1 jan. 2018 hanteert BURO REISWIJS de volgende tarieven (bij lopende trajecten gelden de tarieven van 2017) :

Eerste telefonisch contact:   –
Intakegesprek:   60,-
Coaching sessie kind (± 60 min.):   60,-
Coaching sessie ouder(s)/verzorger(s) (± 60 min.):   60,-
Observatie op locatie + verslag: 50,-
Nazorg (± 60 min., bestaande uit mail- en telefonisch contact gedurende het gehele coachingstraject. Facturering naar rato): 50,-

 

Betaling via overboeking op rekening:
N.B. Alle bovengenoemde bedragen zijn incl.  21% BTW.

BURO REISWIJS
t.n.v. Brechtje van Goor
NL 25 RABO 0138170770
onder vermelding van factuurnummer

Registratie KvK:  68415222

 

Afspraken afzeggen

Wilt u zo vriendelijk zijn om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen? Anders dienen -overmacht daargelaten-  kosten in rekening te worden gebracht. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag doorgegeven worden. Ook ‘s avonds en in het weekeinde is de praktijk via de voicemail of per e-mail bereikbaar.