Een gelukkig, onbezorgd kind, dat met volle teugen geniet van alles, wat zijn omgeving hem te bieden heeft: dat is wat iedere ouder wil. Helaas is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Soms komt een kind onderweg hobbels tegen, die genomen moeten worden. Voor de één is een flinke aanloop voldoende, de ander heeft hier een helpende hand bij nodig.

BURO REISWIJS biedt ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, die zich belemmerd voelen op één van de volgende gebieden:

  • Faalangst
  • Algemene onzekerheid, laag zelfbeeld
  • Concentratie
  • Contact maken en onderhouden met andere kinderen
  • Pesten
  • Geen zin in school
  • Piekeren
  • Negatieve gedachten
  • Planning (van huiswerk)

Natuurlijk zijn er nog veel meer situaties te bedenken, waarin een kind gebaat kan zijn bij coaching. Twijfelt u of BURO REISWIJS uitkomst kan bieden? Neem dan zeker even contact op; ik denk graag met u mee!

Werkwijze

Na een eerste telefonisch contact, stuur ik u een vragenlijst toe, die u zo volledig mogelijk mag invullen. Wanneer ik de ingevulde vragenlijst heb ontvangen, plannen we een intakegesprek om zo persoonlijk kennis te maken, aanvullende vragen te bespreken en de verdere gang van zaken toe te lichten. Dit gesprek kan plaatsvinden op de school van uw kind (in overleg met de desbetreffende school) of bij u thuis, wanneer u dit als prettiger ervaart.

Wanneer we beiden het gevoel hebben dat de aanpak van BURO REISWIJS passend is voor uw kind, maken we een afspraak voor de eerste sessie. Hierin ga ik met uw kind in gesprek om zo de hulpvraag helder te krijgen. Coaching is namelijk alleen dán effectief, wanneer het kind zelf ervaart wat het graag zou willen. Het is dus belangrijk dit samen bespreekbaar te maken.

De aanpak wordt afgestemd op de behoefte van ieder kind: wat past bij hem of haar? Spelenderwijs ontdekken we samen de talenten van uw kind en zoeken we naar mogelijkheden om deze te leren inzetten in situaties, die voor uw kind nu nog lastig zijn. De nadruk ligt niet op het ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’, maar juist op het versterken en bekrachtigen van de mogelijkheden en kwaliteiten, die uw kind bezit. Er wordt onder andere gewerkt met spelvormen, creatieve technieken (tekenen, knutselen etc.), rollenspel (evt. met gebruik van speelgoedfiguren) en fantasiestimulatie.

Na iedere sessie mag uw kind zelf aangeven wat hij of zij graag aan u wil vertellen. Indien er een huiswerkopdracht wordt meegegeven, wordt deze ook besproken. U ontvangt van mij na ieder contactmoment een kort verslagje per mail, waarin ik vertel wat er aan bod is gekomen. Zo kunnen aangeleerde technieken of ‘handigheidjes’ ook thuis besproken worden en ervaart uw kind dat jullie samen het traject van coaching zijn aangegaan. Dat geeft een veilig gevoel: een gevoel van ‘begrepen worden’.

Voor sommige kinderen is een individueel coachingstraject nog een brug te ver. Het geeft hen bijvoorbeeld spanning of druk. Daarnaast kan het een gevoel geven ‘weer iets te moeten’ of ‘vast niet goed genoeg te zijn’. Op dat moment is oudercoaching een passende optie. Samen gaan we bekijken hoe jullie als ouders met bepaalde situaties omgaan. Als ouder doe je alles met de beste bedoelingen, uit liefde voor je kind. Het kan echter zo zijn dat de aanpak net niet helemaal aansluit bij de behoeften van je kind en dat is nu juist de crux. Wat eenvoudige tips en handreikingen op gebied van o.a. complimenteren, belonen, structuur en regelmaat kunnen dan al uitkomst bieden. Zonder dat het kind dus direct betrokken wordt in het traject, kunnen ouders ‘achter de schermen’ mooie veranderingen teweeg brengen.

In de meeste gevallen is een klein aantal sessies (4 tot 6) voldoende om weer wat handvatten te hebben om mee aan de slag te gaan en het positieve gevoel te behouden. Soms kan echter blijken dat alleen een coachingstraject niet voldoende is. Dan zal BURO REISWIJS met u meedenken over een vervolgtraject en bijvoorbeeld verwijzen naar andere gespecialiseerde hulpverleners.